wycieczka wirtualna

Biblioteka

"Biblioteka nie jest po to, by była
w paki pozamykana albo
do ozdoby służąca, jest po to,
by była powszechnie użytkowana"

Joachim Lelewel

 

Obecnie biblioteka liczy około 20 000 woluminów, wśród których szczególne miejsce zajmują wydawnictwa encyklopedyczne i lektury.

Na uwagę zasługują znajdujące się w księgozbiorze "białe kruki": utwory Adama Mickiewicza wydane w latach 1912-1929 przez Bibliotekę Arcydzieł Literatury we Lwowie oraz Ilustrowaną Encyklopedię wydaną przez Księgarnię Wydawniczą Trzaski, Everta i Michalskiego.

Oprócz gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów biblioteka prowadzi szereg innych form upowszechniania kultury. Są to m.in.: spotkania z pisarzami, ludźmi nauki itp. Nie mniej jednak na uwagę zasługują zwłaszcza te inicjatywy, których celem było i jest wszechstronne rozwijanie zainteresowań uczniów, eksponowanie osiągnięć tych uzdolnionych i przygotowywanie ich do dalszej edukacji. Trzeba tu wspomnieć choćby o funkcjonowaniu w latach 1994-1997 "Naszego Uniwersytetu", o odbywającym się co roku Szkolnym Konkursie Ortograficznym, czy o wielu systematycznie organizowanych konkursach z różnych dziedzin wiedzy, często we współpracy z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

Biblioteka zabiega też o to, by w jej księgozbiorze były zawsze nowości wydawnicze. W gablotach bibliotecznych zawsze można obejrzeć prace plastyczne, fotograficzne lub przeczytać wiersze w "Kąciku Poezji". Biblioteka w coraz większym stopniu staje się dydaktycznym centrum informacyjnym, którego elementami są: komputeryzacja, ciągłe wzbogacanie księgozbioru podręcznego, szkolne centrum informacji, gromadzenie multimediów itp.

W bibliotece obecnie pracują dwie osoby: mgr Jolanta Zapała, mgr Zofia Knapik. Należy zauważyć, że młodzież chętnie przychodzi do biblioteki i czytelni, a czytelnictwo utrzymuje się wciąż na wysokim poziomie.