wycieczka wirtualna

Konkurs Prozdrowotny „Zdrowie to Twój Skarb”

 

Konkurs Prozdrowotny „Zdrowie to Twój Skarb”

Rusza kolejna, X edycja Konkursu „Zdrowie to Twój Skarb”. W tym roku   tematem przewodnim jest hasło „Stawiam na profilaktykę bo kocham życie”.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych                   z terenu powiatu limanowskiego.

W obecnej edycji  młodzież gimnazjalną zapraszamy do udziału w konkursie prac plastycznych w formie plakatu na temat „Stawiam na profilaktykę bo kocham życie”.

Natomiast młodzież ponadgimnazjalną zapraszamy do udziału w teście obejmującym wiadomości dotyczące profilaktyki chorób zakaźnych                                 i nowotworowych opracowanym przez   Oświatę Zdrowotną i Promocję Zdrowia PSSE  w Limanowej.

Szkoły gimnazjalne, które zadeklarują udział swoich uczniów w konkursie, prosimy o przesłanie prac plastycznych wraz z kartą zgłoszenia na adres organizatora konkursu do dnia 10 marca 2017 r, szkoły ponadgimnazjalne mogą zgłaszać uczestników do 17 marca 2017 r. Finał konkursu odbędzie się     7 kwietnia 2017 r. w budynku A naszej szkoły.

Prace konkursowe oceni Jury powołane przez Organizatora. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe, a wszystkie szkoły biorące udział w konkursie dyplomy.

 

                                                                                     Koordynator konkursu

                                                                                                Danuta Rosiek

 

 

Szczegółowy regulamin konkursu, zagadnienia i literatura oraz formularz zgłoszenia jest do pobrania poniżej

 

konkurs-prozdr-2017-pismo-przewodnie.doc

zagadnienia-i-literatura-do-x-miedzyszkolnego-konkursu-prozdrowotnego.doc

regulamin-2017-liceum.doc

regulamin-gimnazjum-2017.doc

formularz-zgloszenia-liceum.doc

formularz-zgloszenia-gimnazjum.doc