wycieczka wirtualna

Limanowska Akademia Młodego Technika

Szanowni Państwo,

 

            Dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół Nr 1 im. J. Piłsudskiego w Limanowej wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży stojącej przed wyborem nowej szkoły, zaprasza uczniów klas III gimnazjum zainteresowanych kształceniem zawodowym   technikum lub branżowej szkole I stopnia do udziału w warsztatach pt.: Limanowska Akademia Młodego Technika.  

            Warsztaty odbędą się 19.12.2017 r. w Zespole Szkół Nr 1 im. J. Piłsudskiego przy
ul. Piłsudskiego 81 w Limanowej. Udział w warsztatach pomoże uczniom w wyborze odpowiedniego kierunku kształcenia. Dokonując zgłoszenia uczestników należy zadeklarować wybór spośród siedmiu różnych warsztatów, o udziale zadecyduje kolejność zgłoszeń (ilość miejsc ograniczona).

 

Program warsztatów

13.0013.10Przywitanie uczestników

13.1015.10Udział w warsztatach w danej branży

15.1016.00 – Spotkanie integracyjne uczniów i nauczycieli

 

Branża budowlana   (warsztaty budowlane oraz sala 26)

Przedstawienie zasad BHP na stanowiskach warsztatowych dla danej branży
Solidna budowa zaczyna się już od jej fundamentów
Warsztaty budowlane 
Murowanie ścian w systemie dryfix
Wykonywanie tynku mozaikowego
Opracowywanie kosztorysu budowlanego w programie komputerowym

 

Branża ekonomiczna  (pracownia komputerowa sala 43)

Obsługa kadrowa firmy
Pracownia komputerowa
Zatrudnianie nowego pracownika
Obliczanie wynagrodzenia
Kompletowanie teczki kadrowca


Branża geodezyjna  (pracownia budowlana sala 27)

Wyznaczanie nowych granic i kierunków
Pracownia budowlana
Niwelacja geometryczna
Pomiary długości różnymi metodami
Pomiar tachimetryczny

 

Branża handlowa  (sala 8)
Przedstawienie zasad BHP na stanowiskach warsztatowych dla danej branży
Sprzedawanie korzyści metodą skutecznego handlowca
Pracownia handlowa 
Rozpoznawanie typu i potrzeb klienta
Nowoczesne techniki sprzedaży – symulacja rozmowy z klientem 
Promocje w handlu – urządzanie okna wystawowego

 

Branża hotelarska  (pracownia hotelarska sala 44)

Recepcja sercem hotelu
Pracownia hotelarska 
Pokaz synchroniczny obsługi kelnerskiej
Sztuka serwowania drinków
Check – in gościa indywidualnego w hotelu

 

Branża weterynaryjna  (pracownia weterynaryjna sale 30 i 32)

Zdrowy zwierzak najlepszym przyjacielem człowieka
Pracownia weterynaryjna
Badanie fizykalne królika
Weterynaryjne badanie laboratoryjne krwi
Poznawanie ras zwierząt

 

Branża gastronomiczna  (pracownia gastronomiczna sala K 9)

Przez żołądek do serca 
Pracownia gastronomiczna
Sporządzanie tarty z kremem i owocami
Sporządzanie zakąsek na imprezy okolicznościowe
Serwowanie napojów kawowych i ich dekoracja

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach.

Zgłoszenia dostępne na stronie ekonom.edu.pl należy dokonywać drogą elektroniczną na adres e-mail: zsnr1limanowa@poczta.onet.pl przesyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową do dnia 5.12.2017r. Szczegółowe informacje można uzyskać u nauczyciela ZS Nr 1 w Limanowej pana mgr inż. Grzegorza Wrony – tel. 604 689 806 – email: grzegorz.crow@gmail.com

Wniosek do pobrania

 

 

Informujemy wszystkich uczestników Limanowskiej Akademii Młodego Technika, iż:

1)     Warunkiem przystąpienia do Limanowskiej Akademii Młodego Technika (LAMT) jest wyrażenie zgody przez opiekuna prawnego ucznia na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora. Jednocześnie uczeń przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu przeprowadzenia i dokumentowania LAMT dla celów niezbędnej sprawozdawczości.

2)     Przystąpienie przez ucznia do LAMT jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie jego wizerunku w materiałach  o charakterze informacyjnym czy promocyjnym, w mediach oraz na stronie internetowej (fotografie i filmy wideo relacjonujące przebieg zawodów).