wycieczka wirtualna

Sell your skills 2015/2016

 

Young Business (English) Venture

to tytuł projektu eTwinning, który jest realizowany w naszej szkole w roku szkolnym 2015/2016.

W projekcie uczestniczą uczniowie  z klasy 3 b1 Technikum Ekonomicznego oraz ich rówieśnicy ze szkół  o podobnym profilu kształcenia zawodowego z Litwy, Francji, Niemiec Rumunii oraz Włoch.

Tematyka wykonywanych zadań jest zgodna z programem nauczania dla zawodu technik ekonomista  i dotyczy następujących zagadnień:

1) korespondencja biznesowa,

2) komunikacja interpersonalna,

3) komunikacja w biznesie,

3) konflikty i sposoby ich rozwiązywania.

Językiem porozumiewania się uczestników projektu jest język angielski, dlatego możliwa jest integracja kształcenia zawodowego z kształceniem językowym.

Ponadto, wykonywanie zadań opartych na symulowaniu rzeczywistych sytuacji i działań biznesowych (na przykład wymiana korespondencji, rozmowa telefoniczna z kontrahentem zagranicznym, zamawianie towarów, dokonywanie obliczeń, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie konfliktów) przybliża naukę do realnego życia, zwiększa jej atrakcyjność i skuteczność.

Udział w projekcie stwarza uczniom możliwość rozwinięcia wiedzy i umiejętności ogólnych, zawodowych oraz społecznych niezbędnych w ich przyszłym zawodzie oraz w dorosłym życiu.

Rezultaty działań wszystkich szkół partnerskich zamieszczane są na specjalnej stronie projektu  (TwinSpace):  https://twinspace.etwinning.net/9621/home.

ZAPRASZAMY!

Monika Pasionek-koordynator projektu

 

"Sell your skills"

Z radością informujemy, że projekt  ‘Sell your skills’ realizowany w naszej szkole w roku szkolnym 2014/2015 został nagrodzony Krajową Odznaką Jakości oraz Europejską Odznaką Jakości.

 Centralne Biuro Programu eTwinning przyznanło Europejską Odznakę Jakości 132 polskim nauczycielom i szkołom. Ich listę można znaleźć na stronie:  http://www.etwinning.pl/aktualnosci/europejskie-odznaki-jakosci?utm_source=FreshMail&utm_medium=email&utm_campaign=eTwinning_6_2015

Znajdują się tam również odnośniki do materiałów wypracowanych w projektach. Zapraszamy.

 

"Sell your skills"

Tak brzmi tytuł projektu programu eTwinning, który realizują uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Nr 1 im. J. Piłsudskiego w Limanowej w roku szkolnym 2014/2015.
Projekt połączył siedem szkół o zawodowym profilu kształcenia z pięciu krajów europejskich: z Polski, Chorwacji, Łotwy, Rumunii i Portugalii. Łącznie, w projekcie bierze udział ponad 60 uczniów.

Naszą szkołę reprezentują w projekcie uczennice z Technikum Hotelarskiego (klasa II F i III F), nauczyciele języka angielskiego: Monika Pasionek oraz Marta Kędra,  a także nauczyciele przedmiotów zawodowych.

Językiem porozumiewania się uczestników projektu jest język angielski, natomiast media elektroniczne (programy internetowe, serwisy społecznościowe) służą do wymiany informacji i wykonywania zadań projektowych. Technologie internetowe umożliwiają interaktywny dialog, są również atrakcyjnymi narzędziami wspierającymi naukę, pracę i zabawę, a co najważniejsze - chętnie wykorzystywanymi przez uczniów.

Zasadniczym celem projektu jest kształtowanie aktywnej postawy uczniów, którzy mają świadomość tego, że zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji ogólnych i zawodowych może zwiększyć ich szanse na rynku pracy i zdecydować o sukcesie życiowym.

Cele szczegółowe

Poprzez udział w projekcie Sell your skills uczniowie mają szansę na:

  • rozwinięcie kompetencji językowych, informatycznych i społecznych,
  • rozwinięcie wiedzy i umiejętności niezbędnych w ich przyszłym zawodzie,
  • zwiększenie motywacji do nauki i przekonania o jej skuteczności i celowości,
  • zwiększenie samooceny oraz wiary we własne możliwości,
  • nabycie umiejętności, które powinna mieć osoba przedsiębiorcza,
  • nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy,
  • nawiązanie przyjaźni i kontaktów z rówieśnikami z innych krajów.

Na blogu strony internetowej: http://naszeprojekty.weebly.com/ prezentowane są zadania projektowe oraz sposób ich wykonywania przez uczniów naszej szkoły. Rezultaty działań wszystkich szkół partnerskich zamieszczane są na specjalnej stronie projektu (TwinSpace): http://new-twinspace.etwinning.net/web/p105349 .

MP