wycieczka wirtualna

You are the picture 2016/2017

PROJEKT ETWINNING POD TYTUŁEM: „JESTEŚ OBRAZEM”

W bieżącym roku szkolnym  (od października 2016 r. do maja 2017 r.) realizowany jest w naszej szkole projekt programu eTwinning pod tytułem „Jesteś obrazem” (‘You are the picture’).

Dla uczestników projektu dzieła mistrzów malarstwa stają się inspiracją do tworzenia kompozycji przestrzennych, tzw. „żywych obrazów,” zdjęć oraz tekstów w języku  polskim i angielskim. Uczniowie wykonują również zadania na platformie internetowej (TwinSpace), której adres będzie udostępniony w maju wraz z pozostałymi rezultatami działań projektowych w formie wystawy zdjęć, albumów, dokumentów tekstowych i multimedialnych.

W projekcie uczestniczy 23 uczniów z klas: 1p, 1 T2, 2b2, 2W/T3, 3b1, którymi opiekuje się pięcioro nauczycieli: Monika Pasionek (koordynator projektu), Iwona Bulanda,  Monika Kowalczyk, Anna Golonka oraz Krzysztof Bulanda.

Uczestnicy projektu:

Agata Jeż, Maria Kroczek, Kinga Surdziel, Katarzyna Chochlińska, Karolina Odroniec, Kinga Kmiecik (klasa I p),

Mateusz Dąbrowski, Ewelina Syktus, Magdalena Augustyniak, Aleksandra Stawiarz (klasa I T2),

Karolina Dudek, Magdalena Kałuża, Magdalena Wątor, Patrycja Bartosz, Marcin Karpierz (klasa 2 b2)

Maciej Ćwik (klasa 2M),

Artur Cież (klasa 2W/T3)

Agata Michałek, Karolina Florek, Piotr Bukowiec, Piotr Golonka, Angelika Bulanda, Gabriela Trojanowska (klasa 3b 1).

Główne cele:

  • poznanie największych dzieł malarstwa europejskiego (w tym również polskiego),
  • poznanie głównych kierunków w sztuce,
  • analizowanie i twórcze interpretowanie dzieł malarskich,
  • korzystanie z technologii informacyjnych oraz programów graficznych,
  • zwiększenie kompetencji językowych,
  • tworzenie tekstów inspirowanych dziełami malarskimi (w języku polskim

i angielskim),

  • rozwijanie umiejętności pracy w zespole,
  • rozwijanie kreatywności, twórczej wyobraźni uczniów oraz ich wrażliwości na sztukę.

Wymienione cele oraz ich realizacja są zgodne z podstawą programową następujących przedmiotów: język angielski, język polski, wiedza o kulturze, informatyka.

Zapraszamy do obejrzenia wybranych prac fotograficznych zespołu.

UWAGA

Projekt 'You are the picture' jest już zakończony. Na poniższych stronach internetowych można poznać jego przebieg oraz rezultaty pracy wszystkich uczestników.

 https://twinspace.etwinning.net/22676/home

https://prezi.com/view/35II16DIztD4TUhDMCOp/