wycieczka wirtualna

Utworzenie CKZiU w ZSTiO w Limanowej

Utworzenie  CKZiU w ZSTiO w Limanowej – poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne z terenu powiatu limanowskiego

współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Formy Wsparcia
dla uczniów i nauczycieli w Zespole Szkół Nr 1 w Limanowej - branża turystyczno-gastronomiczna

 • Kursy branżowe i interdyscyplinarne dla uczniów
 • staże zawodowe dla uczniów
 • wizyty zawodoznawcze dla uczniów
 • stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe
  dla uczniów
 • kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli
 • wyposażenie i pomoce dydaktyczne
  dla zawodu Technik żywienia i usług gastronomicznych

Strona projektu

Pliki do pobrania