wycieczka wirtualna

Rok szkolny 2015/2016 - gimnazjum

Zaproszenie do udziału w Powiatowym Konkursie Matematycznym

Śladami matematyków - Stefan Banach

 

Serdecznie zapraszamy uczniów klas III gimnazjum do wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie Matematycznym "Śladami matematyków", którego Organizatorem jest Zespół Szkół Nr 1 im. J. Piłsudskiego w Limanowej – "Ekonom". 

Honorowy Patronat objął Starosta Limanowski – Jan Puchała. Aprobatę w naszym przedsięwzięciu wyraziły również Władze Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Przygotowanie do konkursu ma za zadanie uczyć rozwiązywania zadań matematycznych, wymagających pomysłowości i twórczego spojrzenia na problem, ale nie wymagających znajomości materiału spoza programu nauczania matematyki w gimnazjum. Rozwiązywanie zadań ma na celu rozwijać wśród uczniów zainteresowania matematyką, uczyć samodzielnego, kreatywnego myślenia a także być świetną powtórką wiadomości przed egzaminem gimnazjalnym.

Celem Konkursu jest również przybliżenie sylwetki znanego polskiego matematyka na podstawie książki „Genialni. Lwowska szkoła matematyczna” Mariusza Urbanka.

Trzy najlepsze osoby otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe opisane w regulaminie konkursu. 

Prosimy o rozpowszechnienie informacji o konkursie w Państwa szkole i zachęcenie uczniów do wzięcia w nim udziału.

Wyniki Powiatowego Konkursu Matematycznego "Śladami matematyków"

Zaproszenie do udziału w Powiatowym Konkursie Matematycznym "Śladami matematyków"

Regulamin Powiatowego Konkursu Matematycznego "Śladami matematyków"

Stefan Banach