wycieczka wirtualna

Rok szkolny 2015/2016 - szkoły ponadgimnazjalne

Zaproszenie do udziału w Powiatowym Konkursie Matematycznym
Śladami matematyków - Stefan Banach


Serdecznie zapraszamy uczniów klas I-II liceum oraz I-III technikum do wzięcia udziału w konkursie matematycznym „Śladami matematyków”, który w tym roku będzie poświęcony wielkiemu polskiemu matematykowi jakim był Stefan Banach. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Nr 1 w Limanowej. 

Honorowy Patronat nad Konkursem objął Jan Puchała – Starosta Limanowski. Aprobatę w naszym przedsięwzięciu wyrazili również profesorowie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Na podsumowanie Konkursu zorganizowany zostanie wykład Pracownika Naukowego AGH.

Przygotowanie do konkursu ma za zadanie uczyć rozwiązywania niestandardowych zadań matematycznych, wymagających pomysłowości i twórczego spojrzenia na problem oraz wymaga znajomości materiału spoza programu nauczania matematyki.

Prosimy o rozpowszechnienie informacji o konkursie w Państwa szkole i zachęcenie uczniów do wzięcia w nim udziału.

Wyniki Powiatowego Konkursu Matematycznego "Śladami Matematyków"

Zaproszenie do udziału w Powiatowym Konkursie Matematycznym "Śladami matematyków"

Regulamin Powiatowego Konkursu Matematycznego "Śladami matematyków"

Stefan Banach