wycieczka wirtualna

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU ”SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE” w roku szkolnym 2016/2017 w I półroczu

Obszar działania: Promocja zdrowia i zachowań prozdrowotnych

 

L.P.

NAZWA DZIAŁANIA

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA / OPIS DZIAŁANIA (CELE)

OSOBY ZAANGAŻOWANE

 

1.

Opracowanie planu pracy na rok szkolny 2016/2017.

Po konsultacjach z nauczycielami, w sierpniu opracowano projekt planu działań, który został zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną.

Wybrano działania priorytetowe, wskazano osoby odpowiedzialne za ich realizację.

Zespół ds. promocji zdrowia:

mgr Danuta Rosiek, mgr Dorota Żelasko, mgr Agnieszka Sułkowska, mgr Barbara Jabłońska

2.

 Kampania informacyjna - Zapoznanie uczniów klas pierwszych i ich rodziców

z projektem „Szkoła Promująca Zdrowie”.

We wrześniu przygotowano gazetkę ścienną z najważniejszymi informacjami o celach i formach realizacji projektu.

Wychowawcy klas przeprowadzili lekcje wychowawcze, na których zapoznali uczniów z planem działań projektowych, rodziców informowano na spotkaniach z rodzicami

Prowadzono  stronę internetową projektu w formie zakładki na szkolnej stronie internetowej,  gdzie umieszczane są informacje dotyczące realizacji projektu.

Co umożliwiło upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy na temat celu i form realizacji działań projektowych. Promocja zdrowia i profilaktyki prozdrowotnej.

 

Zespół ds. promocji zdrowia, wychowawcy klas,  mgr Jolanta Zapała

3.

 Szkolny Klub PCK i Klub Honorowych Dawców Krwi

 Przez całe półrocze zachęcano do honorowego oddawania krwi, promowano ideę honorowego krwiodawstwa

 Pielęgniarka szkolna pani Janina Marcisz

4.

Akcje charytatywne

W grudniu klasa 1G2 wraz z wychowawcą włączyła się w akcję charytatywną „Góra serc dla malutkiej Blanki”. Uczniowie poruszeni sytuacją zdrowotną półrocznej Blanki Gałeckiej postanowili zrezygnować z klasowych mikołajek. Zamiast obdarowywać się nawzajem prezentami zdecydowali, że zebrane pieniądze (700 zł) przekażą na eksperymentalne leczenie chorej dziewczynki.

 

Młodzież szkoły włączyła się w akcję „Nakręć się i pomóż Kubusiowi”. Zbierano  wszelkiego rodzaju plastikowe nakrętki .Celem akcji jest niesienie pomocy choremu Kubusiowi Dąbrowskiemu.

 

12 grudnia zorganizowano Kiermasz Ozdób Świątecznych wykonanych  własnoręcznie przez młodzież mieszkającą w Internacie, wychowawców Internatu i rodziców. Kwotę uzyskaną ze sprzedaży ozdób w wysokości 1785 zł. przekazano na leczenie chorej Blanki Gałeckiej.

 

W listopadzie i grudniu przeprowadzono zbiórkę pieniędzy dla chorej uczennicy z klasy 2 liceum oraz dla uczennicy z klasy 4 technikum znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej

 

W grudniu młodzież klasy 2 OM zorganizowała w obu budynkach sprzedaż  upieczonych przez siebie ciast i ciasteczek. Celem akcji było zebranie funduszy na leczenie chorej koleżanki.

 

W grudniu przeprowadzono kolejną edycję przedświątecznej akcji „Świąteczna paczka dla naszych przyjaciół”. Każda klasa przygotowywała paczkę z upominkami (słodycze, przybory szkolne, artykuły żywnościowe). Paczki zostały przekazane dla potrzebujących uczniów naszej szkoły.

Uczniowie klasy 1G2, wychowawca klasy mgr Paweł Dudczyk

 

 

 

 

mgr Maria Michura, mgr Barbara Jabłońska, mgr Dorota Żelasko

 

 

Wychowawcy i młodzież Internatu, oraz ich rodzice

 

 

mgr Maria Michura, mgr Dorota Żelasko, mgr Danuta Rosiek, Rada Rodziców, uczniowie szkoły

Uczniowie klasy 2 OM, wychowawca mgr Jan Tajduś, Samorząd Uczniowski

 

 

Samorząd Uczniowski, mgr Dorota Żelasko, mgr Barbara Jabłońska

5.

Projekt „Młody Asyż”

W listopadzie szkoła włączyła się w projekt „Młody Asyż”. W ramach działań projektowych  przeprowadzono na terenie szkoły zbiórkę baterii na budowę przedszkola na Filipinach, zbiórkę pieniędzy dla potrzebujących w Aleppo, młodzież zaangażowana w realizację projektu zorganizowała grupę kolędniczą, która odwiedziła pensjonariuszy DPS w Limanowej.

mgr Anna Pałka, mgr Maria Michura, mgr Małgorzata Golonka, mgr Agata Ziemba

6.

 „Małopolska Transplantologia – Powiedz TAK”

18 listopada delegacja uczniów z klasy 3C wraz z opiekunem –   mgr Agnieszką Sułkowską – wzięła udział w Sympozjum Naukowo-Szkoleniowym pt. „Małopolska Transplantologia – Powiedz TAK”. Wydarzenie to miało miejsce w Auli PWSZ (Instytut Kultury Fizycznej) w Nowym Sączu.

Sympozjum zostało zorganizowane w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej (na lata 2011-2020)”, a jego celem było - i w dalszym ciągu jest - zwiększenie dostępności leczenia przeszczepianiem narządów, przez wzrost liczby dokonanych przeszczepów oraz przede wszystkim poprzez upowszechnianie wiedzy w społeczeństwie, szczególnie wśród młodzieży.

mgr Agnieszka Sułkowska, uczniowie klasy 3C

7.

Akcja Fundacji DKMS

W grudniu uczniowie naszej szkoły , którzy ukończyli 18 lat włączyli się w akcję rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych Fundacji DKMS pod nazwą: „#KOMÓRKOMANIA- ZSTiO im. Jana Pawła II w Limanowej”, zorganizowaną przez  Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej

Inicjatorem organizacji akcji rejestracji potencjalnych dawców była Pani mgr Anna  Szulc.

Koordynatorem akcji na terenie naszej szkoły była pani pedagog Barbara Jabłońska

mgr Barbara Jabłońska,   uczniowie szkoły

8.

Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca

 

17 października 20 uczniów naszej szkoły brało udział w biciu rekordu w wykonywaniu resuscytacji w ramach Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Limanowej. Oprócz bicia rekordu odbył się pokaz pierwszej pomocy, prezentacja sprzętu Straży Pożarnej oraz sprzętu Ratownictwa Medycznego.

mgr Robert Papież, uczniowie klas:1T2,1F/H, 1b2, 2M, 2C

9.

Prezentacje multimedialne

 i gazetki ścienne pedagogów szkolnych , pielęgniarki

i nauczycieli biologii

Przygotowywanie i  prezentacja różnych materiałów o tematyce prozdrowotnej, redagowanie tekstów na stronę internetową szkoły

mgr Barbara Jabłońska, mgr Dorota Żelasko, mgr Danuta Rosiek, mgr Agnieszka Sułkowska, pielęgniarka szkolna pani Janina Marcisz

 

 

Obszar działania: Promocja zasad zdrowego żywienia

1.

 Konkursy tematyczne

 Uczniowie brali udział w konkursach związanych tematycznie ze zdrowym żywieniem, były to : Olimpiada wiedzy o Żywieniu i Żywności, Konkurs gastronomiczny „Polskie Danie Eksportowe”

 

 mgr Agata Kozyra, mgr Zofia Pławecka, mgr Paweł Dudczyk

2.

Bufet ze zdrowymi przekąskami

Młodzież technikum żywienia i usług gastronomicznych przygotowywała zdrowe przekąski i napoje, które rozprowadzała wśród uczniów i nauczycieli

W szkole działa ją dwa sklepiki, które oprócz drożdżówek i kanapek  oferują również owoce, jogurty i zdrowe przekąski.

 

mgr Agata Kozyra, mgr Zofia Pławecka, mgr Paweł Dudczyk

Właściciele sklepików szkolnych

3.

Tradycyjne potrawy świąteczne

23 – 25 grudnia w ramach kultywowania tradycji bożonarodzeniowych uczniowie zorganizowali wigilie klasowe, w czasie których serwowano tradycyjne potrawy wigilijne, składano sobie życzenia świąteczne i śpiewano kolędy.

Wychowawcy klas

 

 

Obszar działania: Profilaktyka uzależnień

1.

 Szkolenia nauczycieli

 13 grudnia zorganizowano Szkolenie  Zespołu Wychowawczego pt „Nowe media – perspektywa profilaktyki”. Szkolenie przeprowadziła pani Elżbieta Cięciel psycholog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Limanowej

 

Ukończenie przez panią Agnieszkę Sułkowską 40-godzinnego kursu doskonalącego „Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym uczniów“ w ODN w N. Sączu w ramach grantu Małopolskiego Kuratora Oświaty. (30.09 – 09.10.2017)

 

Nabór na szkolenia e-learningowe dla nauczycieli o tematyce prozdrowotnej prowadzone przez PSSE w ramach projektu unijnego Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu- zgłoszenie 16 nauczycieli

 

 nauczyciele, wychowawcy klas

 

 

 

mgr Agnieszka Sułkowska

 

 

 

mgr Dorota Żelasko

nauczyciele i wychowawcy

2.

Spektakl Profilaktyczny

pt. „Odlot”

30 listopada zorganizowano Spektakl profilaktyczny  pt.: ”Odlot” prezentowany przez aktorów Teatru „Profil” z Krakowa. Tematem spektaklu był   problem uzależnień od alkoholu oraz narkotyków. W spektaklu wzięła udział młodzież  klas 2P, 2C, 3F/H, 2F/H, 3W, 2G2, 3b2/T3

 

mgr Dorota Żelasko, mgr Barbara Jabłońska

3.

Światowy Dzień Rzucania Palenia

Przygotowano gazetkę ścienną na temat szkodliwości palenia  tytoniu,   .

Celem  jest przeciwdziałanie uzależnieniom,  promocja życia wolnego od nałogów.

 

 pielęgniarka szkolna – Janina Marcisz,

4.

Programy edukacyjne, prelekcje

 i warsztaty dla uczniów

 Koordynacja w szkole dwugodzinnych prelekcji i warsztatów dla uczniów z zakresu profilaktyki stosowania substancji psychoaktywnych - w budynku A w dniu 30.11 w klasach 3T1, 3T2 i 4T1, a w budynku B w dniu 02.12.2016 roku w klasach 2C,2P i 3O/P.  Prowadzonych przez Panią Aleksandrę Stanek- psychoterapeutę, magistra psychologii - specjalność kliniczna w obszarze psychologii zdrowia. Celem tego przedsięwzięcia było poszerzenie wiedzy młodzieży na temat uzależnień, uświadomienie zagrożeń związanych z eksperymentowaniem z różnego rodzaju używkami oraz uzyskanie informacji co należy robić, aby nie dać się wciągnąć w ich szpony.

 

Udział uczniów szkoły w  programie edukacyjnym realizowanym przez Powiatową Stacje Sanitarno - Epidemiologiczną w Limanowej pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość, w ramach projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”, współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

 

mgr Dorota Żelasko, mgr Barbara Jabłońska

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr  Monika Sukiennik 

 

Obszar działania: Promocja aktywności fizycznej, higieny zdrowia psychicznego i fizycznego oraz bezpiecznego stylu życia

 

1.

Sprzątanie Świata 2016

We wrześniu młodzież  wzięła udział w akcji „Sprzątanie Świata pod patronatem Starosty Limanowskiego Jana Puchały”

Cel akcji to kształtowanie postawy odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze. Wskazywanie wpływu zanieczyszczeń środowiska na zdrowie człowieka.

 

mgr Agnieszka Sułkowska, mgr Anna Golonka, mgr Robert Papież, uczniowie   klasy 4F/H, 3B2/T3 i klasy 2 C

 

2.

Pokaz udzielania pierwszej pomocy – resuscytacji.

 W dniu 07.12.2016 r. zorganizowano prelekcję i pokaz udzielania pierwszej pomocy - resuscytacji krążeniowo-oddechowe  przez ratowników Polskiego Związku Motorowego z Limanowej. W pokazie uczestniczyli uczniowie klas 3T1 i 3T2 

 

mgr Dorota Żelasko, mgr Robert Papież

3.

Dzień Uśmiechu.

W listopadzie Samorząd Uczniowski zorganizował na terenie szkoły akcję „”Dzień Uśmiechu”

Celem akcji była poprawa samopoczucia uczniów, nauczycieli i innych  pracowników na terenie szkoły. Zwrócenie uwagi na źródła stresu i sposoby radzenia sobie ze stresem i  przeciwdziałania jego skutkom.

 

Samorząd Uczniowski, mgr Halina Stach, mgr Magdalena Miśkowiec - Olejarz

4.

 

 Wykłady, szkolenia, warsztaty, zajęcia terenowe  dla młodzieży

 

 9 listopada uczniowie klas 1C i 2C uczestniczyli w wykładzie pt. „Ochrona przyrody w Polsce”, natomiast uczniowie klas: 3C i 4G3/W wzięli udział w wykładzie pt.: "Oddziaływania wewnątrzgatunkowe i międzygatunkowe" - w ramach lekcji biologii. Zajęcia zostały przeprowadzone przez panią dr Małgorzatę Wesołowską z  Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu.

 

„Skarby lasu” pod  takim tytułem w ramach projektu Klubu Gaja „Święto Drzewa“

20 września odbyły się zajęcia stacjonarne i terenowe - rozwijające zainteresowania uczniów klasy biologiczno-chemicznej - realizowane przy współpracy z Nadleśnictwem Limanowa, w budynku Nadleśnictwa i na ścieżce przyrodniczo - leśnej „Ostra“. Uczniowie dzięki udziałowi w tych zajęciach  mogli się m.in. dowiedzieć, na czym polega współuczestnictwo i współpraca ludzi, organizacji i instytucji w działaniach na rzecz ochrony środowiska.

 

mgr Agnieszka Sułkowska, uczniowie klas biologiczno – chemicznych i technikum weterynaryjnego.

 

5.

Bezpieczna szkoła

We wrześniu przeprowadzono próbną ewakuację szkoły – alarm pożarowy w obu budynkach.

Wychowawcy klas przeprowadzili lekcje wychowawcze dotyczące bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły.

 21 października, 21 listopada i 7 grudnia odbyły się spotkania młodzieży z przedstawicielami  Komendy Powiatowej Policji w Limanowej.    

 

W grudniu zorganizowano kurs samoobrony dla uczniów, który był prowadzony przez Klub Sportowy „Raczadam” Kraków.

 

 11.10.2016r. zorganizowano warsztaty dla uczniów dotyczących cyberprzemocy z Panią Iwoną Rojek z PPP w Limanowej. W warsztatach  brała udział młodzież klasy 2W/T3

mgr Robert Papież,  mgr Dorota Żelasko,

mgr Barbara Jabłońska, nauczyciele, wychowawcy, przedstawiciele policji

6.

Kampania pn. „Niebieska Wstążka” Kocham! Nie bije! Pomagam! 

 

W listopadzie  szkoła włączyła się w kampanię PCPR w Limanowej  pn. „Niebieska Wstążka” Kocham! Nie bije! Pomagam! 

Formy działań  kampanii informacyjnej dla uczniów: 

*  gazetka tematyczna nt. form przemocy oraz instytucji, w których można uzyskać pomoc,

*przygotowaliśmy i rozdawaliśmy ulotki informacyjne dla uczniów,

* prezentacja multimedialną, która wyświetlana była przez cały listopad na szkolnych telebimach.

* kampania informacyjna przez szkolny radiowęzeł przekazując informacje na temat kampanii PCPR oraz zachęcaliśmy uczniów do włączenia się do działań prowadzonych na terenie szkoły.

* prelekcje dla uczniów- zaprosiliśmy do szkoły  przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Limanowej, którzy przeprowadzili  prelekcje nt:. problemu niewłaściwych zachowań młodzieży,  odpowiedzialności karnej i prawnej przemocy rówieśniczej i domowej.

Podczas szkolnej wywiadówki (16 listopada ) prowadzona była kampania informacyjna dla rodziców. Przygotowaliśmy stoisko profilaktyczne, a na znak poparcia dla kampanii uczniowie z Samorządu Szkolnego nosili niebieskie wstążeczki. Rozdawali także rodzicom wcześniej przygotowane ulotki  informacyjne nt. przeciwdziałania przemocy, form przemocy oraz instytucji w których można uzyskać pomoc.  Temat kampanii został poruszony podczas prelekcji dla rodziców przez szkolny radiowęzeł.

Mgr Dorota Żelasko, mgr Barbara Jabłońska,

biblioteka szkolna, SU, nauczyciele

7.

Szkoła w ruchu

Nauczyciele wychowania fizycznego przez całe półrocze prowadzili atrakcyjne zajęcia sportowe, przygotowywali młodzież do różnorodnych zawodów sportowych.

Celem jest promowanie zdrowego stylu życia, zachęcanie do uprawiania sportu i podejmowania różnych form aktywności fizycznej. Zwrócenie uwagi na wpływ ruchu na zdrowie psychiczne i fizyczne człowiek

Nauczyciele WF:  mgr J. Bukowiec, mgr B. Kempny, mgr M. Miśkowiec – Olejarz, mgr M. Ociepka, mgr R. Papież,  mgr H. Stach

mgr P. Przyprawa, mgr T. Sebastjański,

mgr J. Szewczyk, mgr A. Trojanowski,

mgr A. Sułkowska

                                                                                                                            

                                                                                                                                                     

Opracował: Zespół ds. promocji zdrowia

Danuta Rosiek

 Dorota Żelasko

 Barbara Jabłońska

 Agnieszka Sułkowska