wycieczka wirtualna

Rekrutacja 2017/2018

GIMNAZJALISTO!

Wkrótce kończysz gimnazjum. Zbliża się termin rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.
Już dziś zdecyduj kim chcesz być w przyszłości. Twój wybór szkoły ponadgimnazjalnej jest pierwszym krokiem w kierunku dorosłości, w kierunku przyszłej pracy zawodowej.

Dlatego ta decyzja jest dla Ciebie tak ważna. Jest ona trudna, ale pamiętaj, by przy wyborze kierunku kształcenia wziąć pod uwagę, przede wszystkim, czym się interesujesz, jakich przedmiotów uczysz się najlepiej, jakie sprawiają Ci przyjemność, co chcesz w życiu osiągnąć.

Z czego możesz wybierać?

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Nauka trwa 3 lata. Zadaniem liceum jest przygotowanie młodego człowieka do dalszej nauki w szkole wyższej. Daje ogólne wykształcenie z naciskiem na wybrane przedmioty rozszerzone:

 • biologia, chemia, język angielski, dodatkowy przedmiot: ratownictwo medyczne z elementami pielęgniarstwa
 • język polski, historia, język angielski
 • matematyka, informatyka, fizyka, język angielski


TECHNIKUM

Nauka trwa 4 lata. Tak jak w LO daje również możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego i kontynuowania nauki w szkole wyższej. Kończąc technikum i zdając egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe zdobywasz zawód i tytuł technika. Możesz naukę kontynuować w szkole wyższej, możesz też pracować i studiować wieczorowo. Zawody w jakich kształcimy:

 • technik ekonomista przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia
 • kwalifikacje:
  • AU.35. - planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
  • AU.36. - prowadzenie rachunkowości
 • technik budownictwa przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka
 • kwalifikacje:
  • BD.29. - wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych
  • BD.30. - organizacja i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych
 • technik  geodeta przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka
 • kwalifikacje:
  • BD.31. - wykonywanie pomiarów geodezyjnych oraz opracowywanie wyników pomiarów
  • BD.32. - wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami
 • technik hotelarstwa przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia
 • kwalifikacje:
  • TG.11. - planowanie i realizacja usług w recepcji
  • TG.12. - obsługa gości w obiekcie świadczącycm usługi hotelaskie
 • technik handlowiec przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia
 • kwalifikacje:
  • AU.20. - prowadzenie sprzedaży
  • AU.25. - prowadzenie działalności handlowej
 • technik żywienia i usług gastronomicznych przedmioty rozszerzone: matematyka, chemia
 • kwalifikacje:
  • TG.7. - sporządzanie potraw i napojów
  • TG.16. - organizacja żywienia i usług gastronomicznych
 • technik weterynarii przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia
 • kwalifikacje:
  • RL.10. - prowadzenie chowu hodowli i inseminacji zwierząt
  • RL.11. - wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego


ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

Nauka trwa 3 lata. Najlepiej, gdy wybór jest zgodny z Twoimi zainteresowaniami. Po ukończeniu szkoły zawodowej zdajesz egzaminy potwierdzające zdobyte kwalifikacje.  Masz również  możliwość kontynuowania nauki w liceum lub technikum. Zawody w jakich kształcimy:

 • sprzedawca
 • kucharz
 • fryzjer
 • piekarz
 • stolarz
 • wędliniarz
 • murarz-tynkarz
 • elektryk
 • cukiernik
 • monter sieci i urządzeń sanitarnych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • i inne