wycieczka wirtualna

Rekrutacja


O PRZYJĘCIU KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH BĘDĄ DECYDOWAĆ OCENY Z NASTĘPUJĄCYCH PRZEDMIOTÓW:

Licea Ogólnokształcące:

 

  • LO (geografia, WOS, matematyka, język angielski): język polski, matematyka, geografia, WOS
  • LO (biologia, chemia, język angielski): język polski, matematyka, biologia, chemia
  • LO (język polski, historia, język angielski): język polski,matematyka, historia, WOS
  • LO (matematyka, informatyka, fizyka, język angielski): język polski, matematyka, fizyka, informatyka

Technika w zawodach:

 

 

  • technik handlowiec i technik ekonomista - język polski, matematyka, historia, geografia
  • technik budownictwa i geodeta - język polski, matematyka, fizyka, chemia
  • technik hotelarz, żywienia i usług gastronomicznych - język polski, język obcy, matematyka, geografia
  • technik weterynarii - język polski, matematyka, biologia, chemia

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 

 

  • język polski, matematyka, geografia, technika oraz wymagane jest zawarcie umowy o praktyczną naukę zawodu z zakładem pracy.