Kolejny sukces wokalistki i wiolonczelistki "Consonansu"