wycieczka wirtualna

"Consonans"

Rok 2006

 

Jesienią 1970 roku, z inicjatywy ówczesnego dyrektora Liceum Ekonomicznego prof. Adama Biedronia powstał w naszej szkole zespół instrumentalno - wokalny "Decybele". Początkowo był to kwartet instrumentalny - z czasem poszerzony o chórek żeński. Założycielem grupy był nauczyciel muzyki prof. Ludwik Mordarski. Pierwszymi jego członkami byli: Bolesław Biedroń, Stanisław Golonka, Bogdan Wielkiewicz, Leszek Mordarski, Bożena Kudynowska, Sabina Dyrek, Zofia Ryś, Maria Leśniak i Maria Stanisz, do których po roku dołączyli bracia - Andrzej i Wojciech Stanisz oraz Władysław Szewczyk. W 1975 r. zmieniono nazwę zespołu na "Konsonans" i tak jest po dzień dzisiejszy.

 

Rok 1971

Z biegiem lat, wprowadzając nowe instrumenty jak np. trąbka, saksofon, flet poprzeczny, organy, skrzypce - zmieniało się brzmienie "Konsonansu". Oprócz najpopularniejszego gitarowego składu, można usłyszeć zestaw akustyczny, mini big-band czy regionalna kapelę lachów limanowskich. Pracę w zespole rozpoczyna się przeważnie z "surowym materiałem" - tj. uczniem nie posiadającym bliższego kontaktu z muzyką. W okresie, kiedy praca z tymi uczniami przynosi już wymierne efekty, kończą oni naukę w szkole i opuszczają zespół. I tak ten cykl powtarza się co trzy - cztery lata. Sytuacja ta nie jest sprzyjająca dla działalności tej formy szkolnych grup, toteż wiele zespołów nie wytrwało w swej działalności.

 

Rok 1973

Od 1989 roku "Konsonans" jest pod opieką nauczyciela muzyki i wiedzy o kulturze prof. Leszka Mordarskiego - jednego z pierwszych jego członków, syna założyciela grupy. Obecnie działający w Zespole Szkól Nr 1 zespół instrumentalno - wokalny "Konsonans" jest w kolejności czwartym po orkiestrze "Echo Podhala", Chórze Kościelnym i Regionalnym Zespole Pieśni i Tańca "Limanowianie", zespołem funkcjonującym nieprzerwanie od 1970 roku na terenie miasta Limanowa.

 

 
Rok 2003

Między innymi grali i śpiewali w "Konsonansie": Mirosław Smaga, Henryk Michałek, Urszula Twaróg, Danuta Mordarska, Czesław Iwan, Danuta Palacz, Tadeusz Król, Barbara Jajeśnica, Józef Rusnarczyk, Bogdan Drzyzga, Artur Pacułt, Grzegorz Biedroń, Artur Zapała, Halina Zelek, Wiesław Dutka, Piotr Potaczek, Maria Sroka, Maria Uryga, Mirosław Zoń, Barbara Hojda, Bożena Antkiewicz, Jacek Smaga, Janusz Cieślak, Urszula Jankoś, Jarosław Wójtowicz, Maciej Szewczyk, Agnieszka Postrożna, Małgorzata Wiktorek, Marzena Woźniak, Mirosław Kogutowicz, Tomasz Wygoda, Paweł Guzik, Jadwiga Postrożna, Marcin Młynarczyk, Małgorzata Purchała, Jacek Banach, Stanisław Bukowiec, Wojciech Ryś, Paweł Curzydło, Zbigniew Bukowiec, Jacek Mąka, Mateusz Widomski, Dariusz Pietrucha, Anna Węgrzyn, Felicyta Sukiennik, Maria Puto, Maria Brajner, Kamil Wróbel, Anna Pałka, Joanna Wiktor, Dariusz Szubryt, Marta Smoter, Agnieszka Cichorz, Justyna Dutka, Natalia Matusik, Beata Orzeł, Piotr Brajner, Łukasz Piżuch, Tomasz Widomski, Katarzyna Bogacz, Sylwia Jędrzejek

Rok 2005