wycieczka wirtualna

Związek strzelecki "Strzelec"

Związek Strzelecki "Strzelec" został reaktywowany na terenie Limanowej w 1995 roku przez nauczyciela IV LO w Limanowej Stanisława Dębskiego i od tego też roku jednostka strzelecka 2402 - Limanowa ZS "Strzelec" do obecnej chwili działa głównie w oparciu o młodzież ZS Nr 1 w tym IV LO.

Dowódcą jednostki jest młodszy inspektor Stanisław Dębski, który również jest Komendantem Obwodu Małopolska ZS "Strzelec" i członkiem Naczelnej Rady Strzeleckiej.

"Strzelec" jest organizacją pro obronną i głównym celem statutowym jest szkolenie młodzieży pod względem taktyki wojennej, musztry, strzelectwa i taktyki ogólnowojskowej.

Od 2015 roku ZS "Strzelec" jako organizacja pro obronna podlega pod Ministerstwo Obrony Narodowej.

Oprócz wypełniania statutowych i regulaminowych zajęć, członkowie naszej jednostki strzeleckiej uczestniczą w wielu uroczystościach patriotycznych i patriotyczno-religijnych na terenie miasta Limanowa, powiatu limanowskiego, województwa małopolskiego a nawet w uroczystościach państwowych w Warszawie.

W ostatnim czasie nasza jednostka uczestniczyła w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie (2016r.) pełniąc rolę wolontariuszy a głównym zadaniem było zabezpiecznie i prowadzenie miasteczka namiotowego dla pielgrzymów w Woli Więcławskiej oraz ochrona i nadzór nad strefami "0" przy ołtarzach papieskich na Błoniach i w Brzegach.

W roku bieżącym js 2402 - Limanowa była współorganizatorem Narodowego Święta Niepodległosci w Limanowej, w Woli Więcławskiej pod Krakowem, gdzie dodatkowo przeprowadziła Święto Weteranów.

W dniach 8-9 grudnia 2017 roku nasza jednostka była współorganizatorem Ogólnopolskiej Inauguracji 100-nej rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, która odbyła się w Stróży koło Limanowej a na którą przybył Prezydent RP Andrzej Duda, minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska i Prezes IPN Jarosław Szarek.

Główna uroczystość odbyła się 9 grudnia 2017 roku w Stróży przed budynkiem szkoły podstawowej, w której w 1913 roku utworzona została Pierwsza Oficerska Szkoła Związku Strzeleckiego a której komendantem był nasz patron szkoły Józef Piłsudski.