wycieczka wirtualna

Dokumenty szkolne


Program wychowawczo profilaktyczny
Zestaw podręczników rok szkolny 2017/2018.pdf
Potwierdzenie otrzymania świadectwa ukończenia szkoły.pdf
Regulamin praktycznej nauki zawodu.pdf
Regulamin przetargu.pdf
Regulamin zabaw szkolnych.pdf
Statut szkoły.pdf
Tematyka godzin do dyspozycji wychowawcy klasy.pdf


godziny-do-dyspozycji-wychowawcy-klasy.doc
Zestaw-podręcznikow-17-18.doc
Arkusz dostosowania wymagań edukacyjnych.doc
Decyzja w sprawie przejścia ucznia z jednego typu szkoły do innej.doc
Decyzja w sprawie przejścia ucznia z jednego typu szkoły do innej - egzamin klasyfikacyjny.doc
Plan dydaktyczny - wzór.docx
Potwierdzenie otrzymania świadectwa ukończenia szkoły.doc
Zintegrowany plan działania ZSNr1.doc
Wzór sprawozdania - klasyfikacja.doc
Wzór sprawozdania - komisje przedmiotowe.doc
Wniosek o dopuszczenie do użytku programu nauczania ogólnego.doc
Wniosek o dopuszczenie do użytku programu nauczania dla zawodu.doc
Procedura monitorowania podstawy programowej.doc
Załącznik nr 1 do procedury monitorowania.doc
Załącznik nr 2 do procedury monitorowania.doc
Zaświadczenie o przebiegu nauczania oraz szczegółowy wykaz ocen (dostarczany szkole do której uczeń przechodzi).doc
Zestawienie frekwencji na zajęciach szkolnych.doc
Wykaz ocen - druk.doc (tylko na wywiadówkę).doc

 Regulamin Organizowania Wycieczek

PLANY SAL EGZAMINACYJNYCH:

Przykład planu sali egzaminacyjnej.doc

Plan sali egzaminacyjnej - technikum - hala sportowa.doc

Plan sali egzaminacyjnej - technikum - pozostałe sale egzaminacyjne.doc

Plan sali egzaminacyjnej - liceum - hala sportowa.doc

Plan sali egzaminacyjnej - liceum - pozostałe sale egzaminacyjne.doc