MENU
Klasa 3FH - rok szkolny 2017/2018
Nr
lekcji
Czas
trwania lekcji
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Przedmiot Nr
sali
Przedmiot Nr
sali
Przedmiot Nr
sali
Przedmiot Nr
sali
Przedmiot Nr
sali
1 730 - 815
2 820 - 905wychowanie fizyczne gr.2 / wychowanie fizyczne gr.3
3 910 - 955wychowanie fizyczne gr.2 / wychowanie fizyczne gr.3- / marketing w działalności handlowejA8
4 1000 - 1045wychowanie fizyczne gr.2 / wychowanie fizyczne gr.3wychowanie do życia w rodzinieIŚIjęzyk niemiecki (cz) / język niemiecki (z)I46 / I46- / sprzedaż towarów- / A41
5 1100 - 1145matematyka A28obsługa konsumenta / towar jako przedmiot handluA9 / A47język angielski / język angielskiIK1 / I36język niemiecki (cz) / język niemiecki (z) I46 / I46podstawy działalności przedsiebiorstwa hotelarskiego / sprzedaż towarówA44 / A41
6 1150 - 1235matematyka A28obsługa konsumenta / symulacyjna firma handlowaA9 / A41język angielski / jezyk angielskiIK1 / I36techniki pracy w hotelarstwie / symulacyjna firma handlowaA27 / A26podstawy działalności przedsiebiorstwa hotelarskiego / sprzedaż towarówA44 / A41
7 1240 - 1325język polskiA54obsługa konsumenta / symulacyjna firma handlowaA9 / A41geografia A51techniki pracy w hotelarstwie / symulacyjna firma handlowa A27 / A26usługi żywieniowe w hotelarstwie / sprzedaz towarówA44 / A41
8 1330 - 1415język polski A54religiaI48język angielski w hotelarstwie / przedsiębiorca w handluA51 / A8obsługa informatyczna w hotelarstwie / symulacyjna firma handlowaA27 / A26geografiaA46
9 1430 - 1515historia i społeczeństwo A57religiaI48zajęcia z wychowawcąA47obsługa informatyczna w hotelarstwie / symulacyjna firma handlowaA27 / A26matematyka A51
10 1520 - 1605- / obsługa klientów- / A8organizacja pracy w hotelarstwie / marketing w działalnosci handlowejA44 / A8wychowanie fizyczna gr.1
11 1610 - 1655- / obsługa klientów- / A8organizacja pracy w hotelarstwie / marketing w działaności handlowej (z), język angielski w działalności handlowej (cz)A44 / A8wychowanie fizyczne gr.1
12 1700 - 1745- / obsługa klientów- / A8marketing usług hotelarskich / jezyk angielski w działlności handlowejA8 / A42wychowanie fizyczne gr.1
13 1750 - 1835

LEGENDA

2017-09-04 12:48:49