wycieczka wirtualna

Samorząd Uczniowski

Przewodniczący: Mateusz Wójcik

Z-cy przewodniczącego:

Budynek A: Patryk Opoka
Budynek B: Karolina Pietras

Skarbnik:

Gabriela Zapała

Opiekunowie:

Budynek A: mgr Magdalena Miśkowiec-Olejarz, mgr Halina Stach
Budynek B: mgr Aneta Ptaszek

Budynek A

Sekcja Radiowęzłowa:
 • Małgorzata Król 
 • Grzegorz Cygal
 • Justyna Piwowarczyk
 • Marta Banach
 • Sara Sulima
 • Katarzyna Kuzar
 • Maciej Hojnor
 • Jan Pająk
 • Norbert Smoleń
Sekcja Kulturalna
  Kinga Małecka
 • Wiola jawor
 • Justyna Jelonek
 • Joanna Królik
 • Katarzyna Tokarz
 • Natalia Molek
 • Paulina Jędrzejek
 • Aleksandra Król
 • Agnieszka Setlak
 • Aleksandra Kopka
Sekcja Dziennikarsko-Kronikarska:
 • Patrycja Florek
 • Magdalena Jawor
Sekcja Dekoracyjna:
 • Aleksandra Ryż
 • Ewelina Ryż
 • Nina Król
 • Aleksandra Golonka
Sekcja Porządkowa:
 • Anna Florek
 • Alicja Wojcieszczak
 • Konrad Kocoń
 • Anna Syjud
 • Gabriela Klimek
 • Aneta Lach 
 • Agnieszka Sopata
 • Patrycja Pytel
 • Paweł Tabak
 • Jakub Wątroba
 • Dawid Mrożek
 • Paweł Włodarczyk
 • Kacper Gąsiorek

Samorząd uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów:

 

 • prawo zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

 • prawo do organizacji życia szkolnego,

 • prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej w porozumieniu z dyrektorem szkoły,

 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego,

 • wyrażać opinie w sprawach, z którymi zwróci się do niego dyrektor i Rada Pedagogiczna,

 • wyrażać opinię w prowadzonej przez dyrektora szkoły ocenie pracy nauczyciela zgodnie z pkt. 5 art. 6 a -Karty Nauczyciela.